Image

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

Quyết toán thuế doanh nghiệp là một nghiệp vụ kế toán thuế quan trọng và bắt buộc của tất cả các tổ chức, doanh nghiệp. Theo đó, nhân viên kế toán sẽ thực hiện kê khai doanh thu thu nhập từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất các hàng hóa hoặc dịch vụ theo luật quy định để tiến hành nộp thuế cho nhà nước.

Thời hạn quyết toán thuế đã đến, doanh nghiệp không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng như không có nghiệp vụ, nhân sự giải quyết vấn đề này. Trong khi đó quyết toán thuế là nghiệp vụ vô cùng quan trọng trong mảng nghiệp vụ kế toán thuế. Hãy cùng Ketoan5t tìm hiểu cặn kẽ quết toán thuế, cũng như những điều quan trọng cần biết liên quan đến nghiệp vụ quyết toán thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Profit tax) là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm: Thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hoặc dịch vụ, các thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Quyết Toán Thuế Là Gì?

Quyết toán thuế là việc xác định các khoản thuế mà các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đóng cho chi cục thuế nhà nước. Doanh nghiệp cần kiểm tra lại toàn bộ khối lượng, tính hợp lệ của những số liệu có trong các khoản thuế của mình  trước khi đóng thuế cho nhà nước.

Quyết toán thuế sẽ xác định số liệu có liên quan đến các khoản thuế mà doanh nghiệp phải đóng. Do đó, đây là nhiệm vụ mà bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế nào cũng cần phải thực hiện. Việc quyết toán này thường diễn ra 1 năm 1 lần, nhưng khi có đột xuất của cơ quan thì bạn cần xuất dữ liệu về thuế mà công ty đã, đang chuẩn bị nộp.

Phân Loại Quyết Toán Thuế

Theo quy định của pháp luật, quyết toán thuế sẽ được phân thành 3 loại:

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Việc quyết toán này có thể được làm bởi cá nhân đó hoặc tổ chức, doanh nghiệp nơi cá nhân đó đang công tác.

Người nộp thuế thu nhập cá nhân cần quyết toán thuế và nộp tiền thuế (nếu có) trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (chậm nhất là ngày 30/3 dương lịch).

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Quyết toán thuế TNDN là việc doanh nghiệp kê khai tổng số thuế cần nộp cho cơ quan thuế.

Khai quyết toán thuế năm.

Khai trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu để cơ quan thuế đưa ra quyết định quyết toán đến doanh nghiệp với mục đích chính để truy thu số thuế TNDN.

Bên cạnh đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế hằng năm chậm nhất là 90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm tài chính dương lịch. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp nằm trong trường hợp sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu thì chậm nhất là 45 ngày tình từ ngày có quyết định vấn đề thay đổi của doanh nghiệp.

Quyết Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng

Các doanh nghiệp kinh doanh (trừ hộ gia đình vừa và nhỏ) đều phải thực hiện lập và gửi quyết toán thuế GTGT hàng năm cho cơ quan thuế.

Thuế GTGT được quyết toán theo năm dương lịch, đăng ký nộp thuế chậm nhất không quá 60 ngày kể từ ngày 31/12 của năm quyết toán thuế.

Quyết Toán Thuế Cần Chuẩn Bị Giấy Tờ Gì?

Vào cuối kỳ kế toán mỗi năm, doanh nghiệp sẽ tự kê khai và nộp thuế cho cơ quan thuế. Chính vì thế, kế toán cần chuẩn bị chứng từ liên quan trước khi quyết toán thuế cụ thể như sau:

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã nộp hàng tháng

2. Chứng từ, hóa đơn mua vào, bán ra kèm với các tờ khai đã nộp

3. Những giấy tờ nộp tiền thu

4. Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/KK

5. Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN

6. Sổ cái các TK theo bảng cân đối số phát sinh

7. Sổ chi tiết các tài khoản liên quan

8. Bảng trích khấu hao TSCĐ và bảng phân bố CCD

9. Biên bản đối chiếu công nợ các năm

10. Sổ chi tiết công nợ phải thu

11. Sổ chi tiết công nợ phải trả

Thêm vào đó, sẽ còn tùy vào từng loại thuế quyết toán mà doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp lên cơ quan thuế. Các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với loại thuế được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC về Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế.


Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Quyết Toán Thuế

1> Thời Hạn Quyết Toán Thuế Là Khi Nào?

Thời hạn nộp thuế muộn nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế. Chi tiết như sau:

Đối với thuế khai theo tháng hoặc quý

+ Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Đối với thuế khai theo năm

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Trong đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

2> Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Ở Đâu?

Trường hợp 1: Cá nhân có 1 nguồn thu nhập sẽ nộp tại Cục thuế nơi đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Trường hợp 2: Cá nhân có 2 nguồn thu nhập trở lên sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức/cá nhân chi trả thu nhập mà cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh.

3> Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý Điều Gì Khi Thực Hiện Quyết Toán Thuế?

Trong quá trình quyết toán thuế, kế toán cần đảm bảo những điều sau:

1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách và chứng từ kế toán.

2. Khi thực hiện cần rà soát và kiểm tra toàn bộ chứng từ kế toán.

3. Sử dụng phần mềm kế toán có tính năng lập tờ khai thuế tự động.

4> Các Trường Hợp Phải Quyết Toán Thuế Là Gì?

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế

Quyết toán thuế từ khoản thuế TNCN, cá nhân cần có nghĩa vụ nộp thuế theo tiền lương, tiền công. Cá nhân bao gồm là công dân Việt Nam và người nước ngoài có cư trú tại Việt Nam. Trong trường hợp nếu cá nhân đó có số thuế phải nộp thêm hoặc nộp thừa thì sẽ được đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Đối với cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, cá nhân có thể ủy quyền cho đơn vị đó chi trả tiền thực hiện quyết toán thay cho mình khi đảm bảo những điều kiện sau:

+ Tại thời điểm quyết toán thuế TNCN, cá nhân đang làm việc tại một tổ chức, doanh nghiệp chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, hợp đồng tại doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên.

+ Nếu cá nhân được chuyển công tác từ tổ chức cũ sang tổ chức mới của doanh nghiệp, không phát sinh thu nhập từ nơi khác thì được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức mới.

Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập là tiền lương hoặc tiền công của người lao động mà doanh nghiệp đã chi trả và quyết toán cho phần thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Căn cứ vào điểm D, khoản 6, điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế: Nếu tổ chức chi trả thu nhập bị chia, tách, hợp nhất, giải thể hay phá sản thì cần thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế và các chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi cơ cấu hoặc phá sản.

Nội Dung Dịch Vụ Quyết Toán Thuế Của Ketoan5t

Với vai trò chuyên gia tư vấn thuế, với sứ mệnh giúp doanh nghiệp thoát khỏi những rắc rối liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuế, chúng tôi luôn nỗ  lực không ngừng giúp doanh nghiệp tập trung vào những điều quan trọng nhất giúp doanh nghiệp phát triển lớn mạnh.

Doanh nghiệp không cần lo lắng hay làm bất cứ nghiệp vụ thuế nào, tất cả đã có đội ngũ chuyên  gia của chúng tôi xử lý nghiệp vụ. Trong quá trình triển khai nghiệp vụ quyết toán thuế, chúng tôi sẽ:

Trao đổi, rà soát, đưa ra tư vấn phù hợp nhất toàn bộ nghiệp vụ liên quan đến quyết toán thuế

Hoàn thiện chứng từ theo quy định của cơ quan thuế

Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán.

+ Nhận chứng từ của Doanh Nghiệp về để thực hiện công việc.

+ Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro khi quyết toán thuế.


Lập các chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính

+ Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi căn cứ từ chứng từ gốc.

+ Lập các chứng từ ngân hàng liên quan, các phiếu kế toán khác.

Lập các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.

Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

Lập hệ thống sổ sách đảm bảo điều kiện khi quyết toán thuế

Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…

Lập hệ thống sổ cái các tài khoản.

Lập sổ Nhật ký chung.

In bộ sổ sách chứng từ gồm: Bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà Nước, Thuế GTGT được khấu trừ, Bản thuyết minh BCTC, Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm


Cân đối lãi lỗ, tư vấn rủi ro cho doanh nghiệp

Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của DN trong quá trình vận hành giao dịch chứng từ kinh doanh, nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho DN.

Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của DN.


Lập báo cáo theo quy định tiến độ thuế

-Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

-Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.

-Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm.

-Lập báo cáo tài chính năm.


Làm việc, giải trình trực tiếp với cơ quan thuế

+ Trong năm tài chính: Thực hiện giao dịch giải trình số liệu , chứng từ, báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu.

+ Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.


Hãy Để Ketoan5t Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp Của Bạn 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, Ketoan5t đã đồng hành cùng hàng ngàn doanh nghiệp, trong mọi loại ngành nghề khác nhau, cũng như xử lý vô vàn các nghiệp vụ liên quan đến thuế. 

Trong suốt chặng đường hành nghề Đại lý thuế và tư vấn thuế, chúng tôi hiểu rằng mọi sai phạm về thuế đều phải trả giá bằng tiền. Việc thực hiện đúng ngay từ khi mới bắt đầu thực hiện các nghiệp vụ sẽ dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với việc thực hiện các điều chỉnh, sai sót sau đó. 

Cho dù bạn là doanh nghiệp mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm, hãy cộng tác với chúng tôi để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật thuế và tiết kiệm chi phí thuế.

Đến với Ketoan5t, quý Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm

1>    Dịch vụ uy tín được cấp phép bởi cơ quan thuế

2>    Tư vấn hoàn toàn miễn phí các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp

3>    Xử lý hiệu quả, nhanh chóng, chính xác nghiệp vụ về thuế

4>    Đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được thông tin tư vấn tốt nhất

Các dịch vụ của chúng tôi

Copyright © 5T company